Offshore Retro Hitparade

Met enige regelmaat kun je op FMR | Foute Muziek Radio luisteren naar een offshore retro hitparade. Een Radio Monique Top 50 of een Radio Veronica Top 40. Maar ook een Radio Noordzee Top 50 of een Radio Mi Amigo Top 50. Met de kwaliteit en techniek van nu en de feiten en weetjes van toen.

Hitparades die in de vorige eeuw werden uitgezonden vanaf een zendschip dobberend op de Noordzee. Hetzij voor de Nederlands/Belgische- of Engelse kust. Ferry Eden verzameld alle informatie hiervoor en speelt de originele jingles en commercials uit die periode. Soms zijn die hitparades uniek en nooit uitgezonden geweest omdat er bijvoorbeeld geen brandstof meer aan boord was om de zender te laten draaien.

Maar ook kon het zijn dat door een storm de zender was uitgevallen. Of de bevoorradingstender niet langszij kon komen om informatie voor die hitparade (of bandprogramma’s) aan te leveren. In die tijd kon je nog niet even mailen of mobiel bellen of een muziekprogramma via WeTransfer naar boord sturen. De hitparades zijn te beluisteren op zaterdag tussen 12.00 en 15.00 uur. Kijk op deze site om te zien wanneer de eerstvolgende retro hitparade staat gepland.

Ferry Eden

Ferry Eden was van 1977 tot 1980 deejay bij Radio Mi Amigo.

Zowel op het oude zendschip de MV Mi Amigo als op de MS Magdalena. In het zeezenderloze tijdperk daarna werkte hij o.a. bij Radio Maeva en Radio Contact in België. In de periode 1985-1987 keerde hij terug naar zee. Voor het Radio Monique avontuur vanaf het nieuwe zendschip van Radio Caroline, de Ross Revenge. De Ross Revence wordt overigens nog steeds gebruikt als zendschip. Voor het legale Radio Caroline, het schip ligt in een haven van River Blackwater, Bradwell Waterside, Essex, UK.

Na de zeezendertijd maakte Ferry werk van zijn andere hobby, het openbaar vervoer. Hij werd landelijk archiefbeheerder bij diverse Nederlandse busmaatschappijen en schreef daarvoor een reeks boeken. Daarnaast schreef hij ook een boek over Radio Noordzee en Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders. Wellicht volgt er nog wel een boek over een van de andere zeezenders.

Ferry Ede

FMR | RETRO HITPARADE

De eerstvolgende retro hitparade staat gepland voor zaterdag 2 september 2023. Dan kun je luisteren naar de Radio Monique Top 50 van 30 augustus 1986.

Offshore Retro Hitparade

Monique Top 50 van 30 augustus 1986 met Ferry Eden bij FMR op zaterdag 2 september 2023 12.00 | 15.00 uur

Joost den Draaier en Tony Berk

Het was een rommelige periode voor Radio Monique, die zomer van 1986. Het rendement van de enige Nederlandstalige zeezender was het eerste halve jaar beneden verwachting gebleven. Daardoor zaten diverse mensen op geld te wachten, niet in de laatste plaats juist de boord-deejays. Dat boordteam had hun onvrede ook aan de organisatoren kenbaar gemaakt. Vanwege verwachte problemen daaruit voortvloeiend had de organisatie het aantal studioprogramma’s vergroot en in Hilversum was daartoe sinds enige tijd de MMI-studio. Daar maakten onder meer Joost den Draaijer, Tony Berk, Ronald van der Meijden en Maarten de Jong hun programma’s. Hij presenteerde aanvankelijk het nieuwe studioprogramma Monique Top 50 maar die was sinds zaterdag 19 juli 1986 overgenomen door Max de Graaf.

De augustusmaand van 1986 verliep bewogen, waarbij het station ook nogal eens uit de lucht was door technische problemen. Uit protest tegen het extra live-werk vanwege ontbrekende studioprogramma’s hadden de dj’s bovendien meerdere dagen non stop muziek ten gehore gebracht. De Amsterdamse kabelkrant wist op 18 augustus te melden dat Monique een schuld van circa een half miljoen gulden zou hebben uitstaan. Ten tijde van deze Monique Top 50 aflevering van 30 augustus 1986 waren Dick Verheul, Erwin van der Bliek en de Vlaamse nieuwkomer Jan Molenaar aan boord. Ze konden een dag later terugkijken op die historische datum 31 augustus 1974, toen het Verdrag van Straatsburg ook in de Nederland wet werd en zowel Veronica als Radio Noordzee vanaf zee waren verdwenen. Op 1 september 1986 werd zou boordteam worden afgelost door Ad Roberts, Jan Veldkamp en Peter de Groot.  

50.000 watt muziek en een nieuwe hoofdsponsor

Inmiddels had zich achter de schermen het één en ander afgespeeld aan organisatorische veranderingen. De nieuwe hoofdsponsor Texas was zo’n beetje de redder in nood voor de zeezender, want de exploitatiekosten wogen eerder maar nauwelijks op tegen de uitgaven. Omdat Monique vanaf zee toch een miljoenenpubliek trok, vertaalde zich dat die zomer gelukkig opnieuw in een groot aantal adverteerders. De gemiddelde luisteraar vond het allemaal best want er kwam immers vlotte, gezellige muziek en vooral een constant geluid vanaf zee. De meeste concurrentie boden nog de (niet legale) landzenders in België en Nederland met hun betere FM-kwaliteit. Middengolf en vooral 963 kHz was vooral in de auto nog steeds ‘in‘. Aan die 963 dreigde op termijn een einde te komen omdat het Finse radiostation dat die frequentie had toegewezen gekregen die zomer daarop experimenteerde. Aan boord van de Ross Revenge werd op 26 augustus met laag vermogen een geslaagde proef genomen met een zendkristal op 819 kHz.

Onder het motto ‘50.000 Watt muziek’ presenteert Ferry Eden op  2 september 2023 In de drie uur de Monique Top 50  van 30 augustus 1986. Vanaf 12 uur hoor je hier via FMR | Foute Muziek Radio niet alleen de vijftig hitparadesuccessen van 37 jaar geleden maar ook de herkenbare reclames en Monique-jingles.

Monique Top 50 of August 30th, 1986 with Ferry Eden on Saturday, September 2nd, 2023  

It was a chaotic period for Radio Monique in the summer of 1986. The efficiency of the only Dutch offshore radio station was below expectations in the earlier first six months. As a result, several employees were waiting for money, not in the least the on-board deejays. That on-board team had expressed their dissatisfaction to the organizers. Due to expected problems resulting from this, the organization had increased the number of studio programs and for already some time. MMI therefore had a studio in Hilversum. There for instance Joost den Draaijer, Tony Berk, Ronald van der Meijden and Maarten de Jong made their programs. The later one initially presented the new studio program Monique Top 50, but that had been taken over by Max de Graaf since Saturday, July 19th, 1986. 

The August month of 1986 was also tumultuous, during which the station was often off the air due to technical problems. In protest against the extra live work due to missing studio programs, the DJs had also played non-stop music for several days. The Amsterdam cable newspaper reported on August 18th, that Monique would have an outstanding debt of approximately half a million guilders. At the time of this Monique Top 50 episode of August 30th, 1986, Dick Verheul, Erwin van der Bliek and the Flemish newcomer Jan Molenaar were on board the radio ship Ross Revenge. A day later they could look back on that historic date August 31st, 1974, when the anti offshore radio law became in effect in the Netherlands and both radio ships from Veronica and Radio North Sea had disappeared from the Northsea. On September 1st, 1986, the board team went on holiday and was replaced by Ad Roberts, Jan Veldkamp and Peter de Groot. 

Meanwhile, a number of organizational changes had taken place behind the scenes. The new main sponsor Texas was pretty much ‘the lifesaver’ for the offshore radio station, because the operating costs barely outweighed the expenses. Because Monique attracted an audience of millions, that fortunately translated into a large number of advertisers that summer. The average listener thought it was all right because there was smooth, pleasant music and, above all, a constant sound coming from the sea. Only land based free radio stations in Belgium and the Netherlands with their better FM quality were real competition. Medium wave and especially 963 kHz was still popular, especially in the car. But there was a risk that the use of 963 would end in due course because the radio station from Finland, that had been assigned that frequency by the International Telecommunication Union in Geneve, experimented that summer. On the  Ross Revenge was successfully tested a transmitter crystal at 819 kHz at low power on August 26th. Under the motto ‘50,000 Watt music’ Ferry Eden will present the Monique Top 50 of August 30 th, 1986 on September 2nd, 2023. In three hours, you will not only hear the fifty hit parade successes from 37 years ago via FMR | Foute Muziek Radio but also the recognizable commercials and Monique jingles. 

Scroll naar boven