100% Fout 200% Goed, altijd verrassend!

Foute Muziek Radio Home


TREITERSCHIJVEN Liv Verity – In love with your love // en // Francesco Napoli ft Laura del Conte – Christmas and Love

Twee TREITERSCHIJVEN deze week

1) Liv Verity – In love with your love

2 ) Francesco Napoli ft Laura del Conte – Christmas and Love

Je hoort de Treiterschijven rond 03.30, 07.30, 11.30, 15.30, 19.30 en 23.30 uur of klik op de play button hieronder dan hoor je hen direct :-).

24x7 online!

RETRO HITPARADE:

De één na laatste Monique Top 50, die van 14 november 1987, op herhaling met Ferry Eden
Met de komst van het najaar in 1987, was ook Radio Monique in de herfst van het bestaan gekomen. De onvrede over de betalingen klonk nu ook door in de tapeprogramma’s die in de Hilversumse MMI-studio werden opgenomen. Niet iedereen had nog even veel zijn had om door te gaan. Het programma van Joost den Draaijer was in de Monique-programmering al vervangen door ‘de Joost kon niet komen show’. In de MMI-studio werd dat programma door Ad Roberts op tape gezet.

In stilte was er een nieuwe investeerder voor de Nederlandstalige uitzendingen op de Ross Revenge gevonden en 13 oktober 1987 bracht trouwens de terugkeer van een Noordzee-deejay van weleer, Ted Bouwens. Inmiddels waren er ook aan boord telkens weer nieuwe deejays in de toch al lange lijst van medewerkers. Die kregen meteen te maken met een slecht situatie aan boord met bovendien zware storm en technische problemen, waardoor het station met regelmaat uit de lucht was.

Het grote bevoorradingsschip ‘Bellatrix’, dat tussen Duinkerke naar het zendschip Ross Revenge in de Theemsmonding voer, was enige tijd niet beschikbaar. Voor de bevoorrading was Radio Monique nu aangewezen op de veel kleinere ‘Windy’, maar het slechte weer belette het uitvaren dat najaar met regelmaat. Het gevolg was dat de tapeprogramma’s die er waren dan maar weer herhaald werden. In oktober 1987 waren er afwisselend live-programma’s, non stop en (vaak oude) tapeprogramma’s.

De boord deejays moesten – niet altijd tot genoegen – veel overuren maken. De uitzendingen gingen door zolang en nog brandstof genoeg was, want ook dat werd een probleem. Een onaangename bijkomstigheid voor de medewerkers op het zendschip was het uitvallen van de wasmachine, waardoor men was aangewezen op handwasjes of de was koken. Maar in het licht van wat zou komen bleek dit toch wel het minst van de problemen…

Vrijdag 13 november 1987 werd de laatste dag van Radio Monique 9-6-3 en dus ook het einde van dat mooie jinglepakket. Storing op de 963 kHz met de Finse staatszender lag ten grondslag aan de verandering. Radio Monique ging die avond uit de lucht met de mededeling over de onverwachte frequentieverandering, waarover de Monique organisatie aan land niet was ingelicht. Aangeraden werd om informatie op het zusterstation Radio Caroline op 558 kHz in de gaten te houden.

Pas op 15 november was het station weer in de lucht, maar nu op 819 kHz middengolf, waar eenmalig die zondag de Top 50 klonk. Er waren geïmproviseerde 819-jingles gemaakt en ondanks de verbeterde, storingsvrije ontvangst op de nieuwe frequentie was de nieuwe slogan ‘nieuw, beter, sterker én in een nieuw jasje… 8-1-9 Monique’ bijna hoorbaar uit nood geboren. Bovendien kostte de onverwachte en onaangekondigde zenderwisseling Radio Monique allicht luisteraars.

De week die volgde bracht zwaar weer, op 25 november 1987 zodanig dat in de vroege ochtend de enorme 91 meter lange zendmast op de Ross Revenge naar beneden kwam. Gelukkig raakte niemand gewond en liep het schip zelf geen averij op. Caroline keerde op 3 december met een zwak signaal terug via een noodantenne terug maar pogingen voor nog een herstart in 1987 van Radio Monique mislukten. Monique keerde toen helemaal niet meer terug omdat de organisatie er genoeg van had.

De laatste twee lijsten Monique Top 50 afleveringen werden dus op 14 én 21 november 1987 op de 819 uitgezonden. Op 26 november 2022 presenteert Ferry Eden – die augustus 1987 afscheid nam van Monique – de lijst van 14 november alsof deze op die zaterdag in 1987 nog gewoon via de 9-6-3 was uitgezonden, ook al omdat de 819-jingles hem ontbreken. Je kunt deze Monique Top 50 tussen 12 en 15 uur hier via Foute Muziek Radio beluisteren.


The penultimate Monique Top 50, that of November 14th, 1987, on repeat with Ferry Eden
With the arrival of autumn in 1987, Radio Monique also came into existence in the fall. The dissatisfaction with the payments was now also reflected in the tape programs that were recorded in the Hilversum MMI studio. Several employees had enough of the situation and left. Joost den Draaijer’s program had already been replaced in the Monique programming by the ‘Joost kon niet komen show’ This ‘Joost couldn’t come show’ was recorded on tape by Ad Roberts in the MMI studio.

Secretly a new investor for the Dutch-language broadcasts on the Ross Revenge had been found and 13 October 1987 also brought the return of former North Sea deejay Ted Bouwens. Meanwhile, there were again new deejays on board in the already long list of employees. They immediately had to deal with a bad situation on the ship, such as severe storms and technical problems, as a result of which the station was regularly off the air.

The large ship ‘Bellatrix’, for supply often used to sail between Dunkirk to the Ross Revenge in the Thames Estuary, was not available for some time. For supplies Radio Monique was now depending on the much smaller ‘Windy’, but the bad weather prevented regular sailing that autumn. The result was that the tape programs on the ship had to be repeated again. In October 1987 there were alternating live programs, non-stop and (often old) tape programs.

The on-board deejays had to work a lot of overtime, not always to their satisfaction. The transmissions continued as long as there was enough fuel, because that also became a problem. An unpleasant side effect for the employees on the radio ship was the failure of the washing machine, which meant that people had to wash by hand or boil the laundry. But in light of what was about to come, this turned out to be the least of the problems…

Friday, November 13, 1987 became the last day of Radio Monique 9-6-3 and also last time the beautiful 9-6-3-jingle package was heard. Interference on 963 kHz with the Finnish state broadcaster was the reason for the change. Radio Monique went off the air that evening with the announcement about the unexpected frequency change. The Monique organization on land new nothing about that. It was recommended to keep informed via sister station Radio Caroline on 558 kHz.

The station was not on the air again until November 15, but now on 819 kHz medium wave, where the Top 50 for once sounded that Sunday. Improvised 819 jingles had been made and despite the improved, interference-free reception on the new frequency, the new slogan ‘new, better, stronger and in a new guise… 8-1-9 Monique’ was almost audibly born out of necessity. Moreover, the unexpected and unannounced channel change probably cost Radio Monique a lot of listeners.

The week that followed brought severe weather, on November 25th, 1987, such that in the early morning the huge 300 foot radio tower on the Ross Revenge came down. Fortunately, no one was injured and the ship itself was not damaged. Caroline returned with a weak signal via emergency antenna on 3 December but attempts for another 1987 restart of Radio Monique failed. Monique then did not return at all because the organization had had enough of all the problems.

The last two lists of Monique Top 50 episodes were therefore broadcast on November 14 and 21, 1987 and on 819 kHz. On November 26th, 2022, Ferry Eden – who said goodbye to Monique in August 1987 – presents the list of November 14th as if it had still been broadcast via 9-6-3 on that Saturday in 1987, also because the 819 jingles are missing. You can listen to this Monique Top 50 between 12 and 3 pm via Foute Muziek Radio.

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dagelijkse nieuwsbulletins op Foute Muziek Radio.

Rond het hele uur het uitgebreide en actuele bulletin met aansluitend het weerbericht.

Op het halve uur headlines of weerbericht.

Je hoort het nieuws 7 dagen per week tussen 06.00 en 23.30 uur.

Daaromheen NON-STOP de lekkerste Foute Muziek 100% Fout 200% Goed Altijd Verrassend!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Iedere dag 24X7 een Foute Party op Foute Muziek Radio!!!

Natuurlijk kun je naar je eigen playlist luisteren, dan weet je wat er komt … Maar dan hoor je nooit onverwachte verrassingen … Maak je dagen aangenaam met Foute Muziek Radio, 100% Fout, 200% Goed, altijd verrassend! Vrolijke, blije, happy … ook wel “Foute” muziek. Het nummer 1 Foute Muziek Radio station van Europa. Niet ergens 1 uurtje op dag weggestopt gewoon 24 uur per dag alle dagen van het jaar online op het moment dat jij er behoefte aan hebt. Thuis, op ´t werk, in de winkel, bus, tram, trein of in de auto.

Wat is Foute Muziek?

De meningen hierover verschillen, met Foute Muziek wordt over het algemeen muziek bedoeld die om de één of andere reden niet goed gevonden zou mogen worden voor uitzending. Maar het eigenlijk wel is. De term kan voor iedereen dus een andere betekenis hebben. Wat nu precies Foute Muziek is kan niet helder gedefinieerd worden en daar sluiten wij ons graag bij aan ? (Bron Wikipedia). Het woord fout zegt overigens niets over de kwaliteit van het product. Het is “slechts” een aanduiding voor een bepaald genre net als disco, house, Italo of hardrock en dat vind je leuk of vreselijk. Voorheen noemde we deze muziek ook wel middle of the road, popcorn classics of bubblegum music. En zo af en toe zitten er nummers tussen die veel te goed zijn om Fout genoemd te worden …. maar die draaien we dan stiekem toch 🙂 omdat dit dan ook weer fout is …

Het geluid van offshore radio via Radio Noordzee, Veronica, Caroline en Mi Amigo

Veel muziekstukken die als “Fout” worden bestempeld zijn Nederlands-, Frans-, Italiaans-, Duitstalige-, swingende disco- en fuifnummers. De gouden glans van radio beleef je nog eens met muziek uit de jaren 50, 60, 70, 80, 90 en 00 en uit de hitparades van vandaag de dag met een vleugje country. Met Foute Muziek Radio waan je je met regelmaat in de periode dat muziek nog in middengolf kwaliteit vanaf de Noordzee klonk, offshore radio via Radio Noordzee, Radio Veronica, Radio Caroline, Radio Mi Amigo, Laser 558, Radio Europa, en Radio Monique 🙂 etc. Enfin heel goed mogelijk dat je heel veel hidden treasures al in tijden niet meer hebt gehoord, bij ons kom je ze vanzelf tegen als je blijft luisteren. En net als vroeger bij Radio Noordzee 220 hoor je bij ons dagelijks de Treiterschijf. Heb je een vraag of een verzoekje laat het ons weten!

Bij Foute Muziek Radio hoor je, of je het nu goed vindt of fout, muziek van bijvoorbeeld:

100% Fout is 200% Goed 't klokkie rond!

Boney M

ABBA

Cindy und Bert

Carly Rae Jepsen

Gerard Joling

La Bouche

Jason Donovan

Maywood

Milli Vanilli

Vengaboys

Frans Bauer

Darts

Alcazar

Modern Talking

Ricky Martin

Dolly Dots

Gibson Brothers

Pussycat

BZN

Wham

Emly Starr

Dolly Parton

Tom Jones

Goombay Danceband

Backstreet Boys

Marianne Rosenberg

Take That

Udo Jurgens

Lady Gaga

Donna Summer

LUV

Eruption

Bennie Neyman

Kylie Minoque

Tavares

Demis Roussos

Kool and the Gang

Imca Marina

Ricchie e Poveri

George Baker Selection

Rick Astley

GG Anderson

Miss Chantal

Roland Kaiser

Dana Winner

Bee Gees

Army of lovers

Harry Styles

Rubettes

Anita Meyer

Baltimora

Al Bano e Romina Power

Justin Timberlake

Purple Disco Machine